Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương: $3000-$ 4.500/ Tháng In Georgia

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
dgd

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Lương: $3000-$ 4.500/ Tháng In Georgia

Gửi bài: # 48Gửi bài dgd
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:37 am

Tiệm Nails 925 Garrett Atlanta, GA 30316, cần thợ nails có kinh nghiệm làm chân tay nước, bột... Giá nails cao, In come từ $3000-$ 4.500/ tháng. Tiệm cách khu Morrow, Jimmy Carter, Chamblee; Dekabt khoảng 15-20 phút. Tiệm khách Mỹ trắng nhiều, tiền tip good, tiệm làm vui vẻ hòa đồng, thoải mái. Mọi chi tiết xin Anh Chị Em đồng nghiệp vui lòng liên lạc: Tuấn 770-906-5423 or Vicky 404-547-7676.

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách