cần gấp thợ nails biết làm bột hoặc tay chân nước In Andrews TX

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

cần gấp thợ nails biết làm bột hoặc tay chân nước In Andrews TX

Gửi bài: # 518Gửi bài can tho nails
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 1:39 am

cần gấp thợ nails In Andrews TX ! Tiệm Andrews Nails & Spa cần gấp thợ nails biết làm bột hoặc tay chân nước đều được. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, dễ chịu, tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 432-524-9864.
Thank you!
Phone: (432) 524-9864 / Zipcode: 79714
Andrews Nails & Spa | 106 SW 1st St Andrews,TX 79714


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách