Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa

Gửi bài: # 523Gửi bài can tho nails
Thứ 2 Tháng 6 11, 2018 1:50 am

Cần Thợ Nails In Pennsylvania


Tiệm nails trong building của Walmart, khu mỹ trắng, khách sang Income cao. Cần thợ nails nữ biết làm everything, good tip. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Jenny 724-875-3646. Thank you!

Phone: (724) 875-3646 / Zipcode: 15666
Area: Mount Pleasant, Pennsylvania ( Hoa kỳ )


Đăng trả lời

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách