Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Everything in Geogia

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Biết Làm Everything in Geogia

Gửi bài: # 55Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:45 am

Tiệm đang cần gấp nhiều thợ Nails biết làm tất cả hoặc S&S. Incom cao, chỗ làm thoải mái, tiệm nằm ở smyrna và Carrollton ( tiệm Carrollton có người chở đi) mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : Starcy Vu: 404 - 786 - 6335 or 770 - 433 - 2018

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách