Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương Từ $900/W

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương Từ $900/W

Gửi bài: # 57Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:49 am

Tiệm Tracy Nails and Spa cần thợ nails biết làm shellac, chân tay nước, Dip, Bao lương từ 900 $ trở lên. Tiệm ở khu Mỹ trắng, tip cao. Tiệm sát bên South Arlington, Mansfield. Chủ vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc anh Thắng (682) 553-9093 or chi Thủy (682) 433-1592

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách