Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $1500/W In Portland, Texas

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $1500/W In Portland, Texas

Gửi bài: # 58Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:51 am

Cần Thợ Nails Dưới 40 Tuổi Bao Lương $1500/ Tuần, Tiệm nails ở thành phố Portland, TX. Rất đông khách 90% bột dipping powder. Tiệm khu mỹ trắng đảm bảo lương trên $ 1500/ tuần. Cần thợ nails nam, nữ, vợ chồng biết làm everthing càng tốt. Có chỗ cho thợ ở xa. Môi trường làm việc công bằng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 361-800-5236 or 701-215-0309, 701-215-2209. Đồng thời cũng cần 1 cô lớn tuổi giữ baby 17 tháng tuổi.
Portland, Texas ( Hoa kỳ ) Zipcode: 78374

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách