Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Bao Lương $1000-$1200/W/ 6 ngày

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Bao Lương $1000-$1200/W/ 6 ngày

Gửi bài: # 59Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:52 am

Tiệm Nail In Dillon, South Carolina Cần thợ bột và chân tay nước. Bao lương $1000 - $1200/ tuần làm 6 ngày. Có chỗ ở phòng riêng cho thợ ở xa. Tiệm Khách mỹ trắng và mỹ đen, có khách đông quanh năm. Đảm bảo income cao cho thợ. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 843-931-2259 or 843-774-3333

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách