Cần Thợ Nails Gỏi Bột Biết Làm Everything Lương $4500-$5000 In Kerrville TX

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Gỏi Bột Biết Làm Everything Lương $4500-$5000 In Kerrville TX

Gửi bài: # 60Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:53 am

Tiệm nails vùng Kerrville TX, khu mỹ trắng, khách sang trọng, lịch sự, tip cao. Cần thợ nails nữ giỏi bột,biết làm everything. Cần thợ nữ làm tay chân nước. Vợ chồng ok. Bao lương từ $ 4500 - $ 5000. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 512-203-4778

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách