Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1400/W In Georgia

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1400/W In Georgia

Gửi bài: # 61Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 3:54 am

Cần thợ nails biết làm Everything In GA. Tiệm Mega Nails Snellville In GA cần nhiều thợ nails có kinh nghiệm làm bột, SNS, facial, massage, eyelash, threading, tinting, gel, 3D designs. Tiệm rộng 5000sf, 44 ghế 24 bàn, Cần thợ yêu nghề, vui vẻ với khách và phải biết tiếng Anh giao tiếp căn bản về nails. Bao lương $150-$200/ngày tùy theo khả năng. Tiệm lớn sang trọng và giá cao nhất khu vực, chỗ làm việc rộng rãi, có managers, môi trường làm việc thoải mái, ấm cúng không tranh dành. Để biết thêm thông tin chi tiet xin liên lạc Ricky 909-446-5036 or tiệm 770-299-8888 !

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách