Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm, Bao Lương Cao In Birmingham, AL

Cần nhiều thợ nail làm việc tại tiểu bang Alabama

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm, Bao Lương Cao In Birmingham, AL

Gửi bài: # 99Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:32 am

Tiệm nails khu Trussville, Birmingham, AL. Tiệm cách Atlanta 2h 30 phút, khu mỹ trắng, khách sang, good tip. Cần thợ nails gấp, thợ có kinh nghiệm. Muốn bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc 404-424-2492 ( c) or 205-655-2210 ( w)
Professional Nails
5870 Trussville crossing blvd
BIRMINGHAM, AL, 35235

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách