Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
Jasonnails
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 8:26 pm
Tiếp xúc:

Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần

Gửi bài: # 46982Gửi bài Jasonnails
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 11:22 pm

Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần. Tiệm cần thêm thợ chân tay nước. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình. Quý vị có thành ý xin liên lạc 575-499-6655 or 575-499-4070

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách