Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Khu Đông Khách Tiệm Lớn Nhất Vùng In Altoona PA

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Nhiều Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Khu Đông Khách Tiệm Lớn Nhất Vùng In Altoona PA

Gửi bài: # 22910Gửi bài ban tiem nails
Thứ 4 Tháng 9 26, 2018 10:23 pm

Tiệm lớn nhất vùng 16 ghế giá nail cao, gel mani 35,40$, khu sang, khách giàu, mỹ Trắng 100%. Basic ped+mani 45$. income từ 1400$ up to 1800$. Cần nhiều thợ nail có kinh nghiệm luong can ban (900$up to 1300$ tùy theo tay nghề và cũng cần thợ chân tay nước biết làm dip càng tốt, thợ được lấy 100% tiền tip trong máy. Có nhà riêng cho người xa đến. Thật lòng xin liên lạc: David 814-934-7499.

Phone: (814) 934-749 | Area: Altoona, Pennsylvania ( Zipcode: 16602 )

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách