Cần Thợ Nail Làm Đủ Thứ Lương Bảo Đảm Tip Good In Hanover, PA

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails
Bài viết: 1591
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 2 01, 2018 11:19 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Nail Làm Đủ Thứ Lương Bảo Đảm Tip Good In Hanover, PA

Gửi bài: # 25733Gửi bài ban tiem nails
Thứ 6 Tháng 10 12, 2018 5:04 am

Tiệm Q Nails In Hanover, PA 17331 cần thợ biết làm đủ thứ. Bảo đảm lương cho thợ, tiệm khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, không tranh dành khách.
Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc: 253-223-1701 ( Cell). Text messages nếu không nghe máy.

Q Nails I Hanover, PA 17331

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách