Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương Đảm Bảo In Washington, Pennsylvania

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Lương Đảm Bảo In Washington, Pennsylvania

Gửi bài: # 32013Gửi bài ban tiem nails
Thứ 3 Tháng 10 23, 2018 11:33 pm

CAN THO NAILS . Cần gấp thợ nail biết làm everything. Bao lương $5k/tháng, hơn thì ăn chia. Tiệm trong khu mỹ trắng, tip cao. Tiệm có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: Vũ 412-877-3676

Phone: 412-877-3676 | Area: Washington, Pennsylvania 15301

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách