Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cần thợ nails biết làm bột và tay chân nước, muốn học nghề vẫn ok

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 11:24 am
by can tho nails
Tiệm Nail City in 1088 Boston Post Rd, West Haven, Connecticut, ở khu mỹ trắng. Cần thợ nails biết làm bột và tay chân nước, hoặc muốn học nghề vẫn được, tiệm rất đông khách. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Không khí làm việc vui vẻ. Có chỗ ở cho thợ ở xa đến ở đàng hoàng !! Mọi chi tiết xin liên lạc số cellphone : 203-823-8050, số tiệm : 203-932-9337. Thanks

Nail City | Phone: (203) 823-8050
1088 Boston Post Rd, West Haven, Connecticut - 06516