Cần Thợ Bột Chân Tay Nước In Fort Worth

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
trangtrannguyen
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 10:28 am
Tiếp xúc:

Cần Thợ Bột Chân Tay Nước In Fort Worth

Gửi bài: # 47057Gửi bài trangtrannguyen
Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 10:28 am

Cần Nhiều thợ nails biết làm bột chân tay nước làm cho 2 tiệm nail ở Fort Worth, Bedford, cách Arlington 20 phút, khu mỹ trắng. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng, tùy ý thợ. Không khí tiệm làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình. Vui lòng liên lạc 682-558-3071 để biết thêm chi tiết.

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách