Cần Bán Tiệm Nails Khu Khách Sang In Fort Collins, Colorado

Rao Bán Tiệm Nails Trên 50 Tiểu Bang Hoa Kỳ !

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
ban tiem nails

Cần Bán Tiệm Nails Khu Khách Sang In Fort Collins, Colorado

Gửi bài: # 189Gửi bài ban tiem nails
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 7:17 am

Cần sang tiệm nail, tiệm Top Nails ở thành phố Frisco, CO. Income ổn định, tiền rent ok. Khu Mỹ trắng, khách sang. Cần sang vì move đi thành phố khác. Tiệm có 6 ghế spa, 6 bàn nails. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết (cell) 970-389-6687. Thank you!


Top Nails | Phone: (970) 389-6687
842 N Summit Blvd Unit 12
Fort Collins, Colorado - 80443

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 5 khách