Cần Thợ Nails Làm Full Time or Part Time In Colorado

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Làm Full Time or Part Time In Colorado

Gửi bài: # 144Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 12:41 am

Tiệm Grand Nails vùng North Colorado Spring, khu mỹ trắng, tip cao. Tiệm gần trại lính. Cần thợ nam nữ làm Full Time or Part Time. Bao lương tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc 719-481-3808 or 719-663-5922 gặp anh Trung

Grand Nails | Phone: (719) 663-5922
12225 Voyager Pkwy #15
Colorado Springs, Colorado - 80921

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách