Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương mùa hè $1,000 đến $1,450/tuần In Wolcott, Connecticut

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương mùa hè $1,000 đến $1,450/tuần In Wolcott, Connecticut

Gửi bài: # 148Gửi bài can tho nails
Thứ 4 Tháng 2 07, 2018 12:59 am

Tiệm Tiffany in 747 Wolcott Rd, Wolcott, Connecticut gần Waterbury và Bristol, tiệm 100% Mỹ trắng. Cần thợ nails có kinh nghiệm ( cần thợ trong tiểu bang). Mùa đông $700-$900/tuần, mùa hè $1,000 đến $1,450/tuần, tip cao (khách cho bao nhiêu hưởng, chủ không trừ). Làm việc 6 ngày/tuần, có xe đưa đón nếu cần cho anh/ chị ở Hartford. Bao lương cao/ trên ăn chia. Xin vui lòng liên lạc: 203-400-4348 (cell).


Tiffany | Phone: (203) 400-4348
747 Wolcott Rd, Wolcott, Connecticut - 06716

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách