Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $3.500-$4.000

Điều hành viên: Anonymous

Đăng trả lời
can tho nails

Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Bao Lương $3.500-$4.000

Gửi bài: # 98Gửi bài can tho nails
Thứ 6 Tháng 2 02, 2018 11:30 am

Tiệm V S Nails in 203 Conecuh Ave E, Union Springs, AL - 36089 | Cần thợ nails biết làm everything. Tiệm đông khách, khách nửa trắng nửa đen. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý, bao lương từ $3500 đến $4000. Không khí làm việc vui vẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 334-473-9404 or 334-738-4600 (work)


V S Nails
203 Conecuh Ave E
Union Springs, AL - 36089

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 0 khách